<$BlogRSDUrl$>

woensdag 22 september 2010

Famous speeches 

"Ik, beminde medeburgers, heb een eed afgelegd en verwacht van de Schenker van alle goede gaven dat Hij mijn standvastigheid zal sterken om die op waardige wijze na te komen. 'k Weet dat ik eens moet sterven en het is mij om het even, als het zo moet zijn, of gij het mij zou aandoen of de vijand.

Onbetekenend en niet ter zake zou het zijn om iets anders dan de rechtvaardigheid van mijn zaak als balsem voor de ziel te gebruiken. Daarom, indien gij met mijn dood geholpen zijt, slaat de hand aan dit lichaam, snijdt het aan stukken en deel ze rond, ze ver de voorraad strekken mag. 'k Ben ertoe bereid!"

Burgemeester Pieter Adriaenszoon van der Werff, tijdens het beleg van Leiden in 1575.

Por dios, wat een speech!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?